Tuyển nhân viên Sales Tour

13:59 08/06/2018

** Tuyển nhân viên Sales Tour

1.        Nhân viên phát triển thị trường có trách nhiệm tìm kiếm các đại lý, các điểm bán lẻ tại địa bàn khu vực được giao.

2.        Đề xuất các phương án nhằm phát triển các đại lý mới.

3.        Nghiên cứu các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

4.        Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của kênh phân phối, tình hình thị trường; thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo sự phân công của người phụ trách

5.        Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.

6.        Công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

7         Số lượng: Không hạn chế

8         Thời gian tuyển: Không hạn chế

Liên hệ : (028)39 755 818